De International Biggles Association

De I.B.A. is wereldwijd de enige vereniging van liefhebbers en verzamelaars van het werk van de Britse auteur Captain W.E. Johns (1893-1968). De vereniging, daterend van 1985, is statutair gevestigd te Amsterdam (KvK nr.40537213). Er zijn alleen al in Nederland 550 leden, terwijl er ook leden zijn in o.a. Engeland, België en Scandinavië.

De I.B.A. organiseert regelmatig openbare bijeenkomsten met ruilbeurzen en veilingen, verspreid door Nederland, voor boeken, tijdschriften en talloze andere artikelen die (in)direct te maken hebben met het werk van Captain W.E. Johns. Zij voert daarnaast haar eigen, van de Biggles-wing voorziene verenigingsartikelen als stickers, miniatuur boek-broches. De I.B.A. verkoopt ook antiquarische en nieuwe (ook buitenlandse) boekuitgaven.

In 1993 is de Uitgeverij I.B.A. begonnen met de reeks Captain W.E. Johns Korte Verhalen, waarin vertalingen van origineel werk van Captain W.E. Johns dat nooit in boekvorm is verschenen, zijn opgenomen, gecombineerd met de oorspronkelijke Engelse tekst! Ook verscheen de Captain W.E. Johns Catalogus, met naast een biografie een zeer uitgebreid overzicht van de wereldwijde bibliografie.

Eén van de leden is sinds 1991 houder van het Guinness Record "grootste persoonlijke Biggles/Johns-verzameling".

Speciale vermelding verdient ook de nieuwe reeks niet eerder vertaalde Bigglesboeken die door leden van de I.B.A. vertaald worden en sinds 2001 uitgegeven worden door Uitgeverij Miklo. Deze reeks wordt vanaf 2009 door de I.B.A. volledig in eigen beheer voortgezet.

Het verenigingsblad Biggles News Magazine, driemaandelijks uitgebracht op A5 formaat en minstens 40 pagina's dik, staat vol met o.a. verenigingsnieuws, verhalen, niet eerder gepubliceerd werk van Captain W.E. Johns, Biggles-boekennieuws, een Biggles-stripverhaal, een puzzel, gratis ledenadvertenties e.d.
Het verenigingsbestuur bestaat geheel uit vrijwilligers. De kosten van het I.B.A. lidmaatschap kunt u vinden op de webpagina over de I.B.A. Contributie. Leden ontvangen de verenigingsstatuten, het huishoudelijk reglement, een lidmaatschapkaart en Biggles News Magazine (inclusief alle in het jaar waarin zij lid worden verschenen nummers).

Nieuwe leden kunnen zich inschrijven door invulling en verzending van het inschrijfformulier.| Home | Biggles' Press Room | I.B.A. Colofon | I.B.A. Agenda |
| LID WORDEN?! | Vertel 't een kennis! | I.B.A. Online Shop |

Copyright © International BIGGLES Association. Alle rechten voorbehouden.
Postbus 16, 1760 AA Anna Paulowna, Nederland.
Heeft u vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar info@biggles.nl.
In geval van technische problemen kunt u e-mailen naar webmaster@biggles.nl.