International BIGGLES Association - Inschrijfformulier

Heeft u toch nog vragen die specifiek betrekking hebben op het lidmaatschap van de vereniging I.B.A., stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@biggles.nl.
Andere vragen kunt u sturen aan info@biggles.nl.

Om lid te worden van de International Biggles Association stuurt een een mail met het onderwerp "Lid worden" naar pr@biggles.nl. Wij sturen u dan een Inschrijfformulier dat u ingevuld terug kunt sturen naar pr@biggles.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.

De kosten van het I.B.A. lidmaatschap kunt u vinden op de webpagina over de I.B.A. Contributie.

Nieuwe leden buiten Nederland ontvangen nader bericht over de betalingsmogelijkheden. De International Biggles Association zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van de ledenadministratie, voor de inning van uw jaarlijkse bijdrage en voor toezending van Biggles News Magazine en andere relevante verenigingsmededelingen.

VOOR NEDERLAND:
Ik machtig de I.B.A. tot wederopzegging om eenmalig mijn entreegeld (€ 2,25) en jaarlijks mijn contributie automatisch te innen.
Bank/girorekeningnummer:
Exacte tenaamstelling rekening:

Nadat de contributie is voldaan ontvangt het nieuwe lid een lidmaatschapskaart (jaarlijks), de verenigingsstatuten, het huishoudelijk reglement van de I.B.A. en alle nummers van het Biggles News Magazine die eventueel al zijn uitgekomen in het jaar waarin het lidmaatschap ingaat.

   
| Home | Biggles' Press Room | I.B.A. Colofon | I.B.A. Agenda |
| LID WORDEN?! | Vertel 't een kennis! | I.B.A. Online Shop |

Copyright © International BIGGLES Association. Alle rechten voorbehouden.
Postbus 16, 1760 AA Anna Paulowna, Nederland.
Heeft u vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar info@biggles.nl.
In geval van technische problemen kunt u e-mailen naar webmaster@biggles.nl.