Inhoud Biggles News' jaargang 1 - 1986

Biggles News 1
Biggles News 2
Biggles News 3
Biggles News 4

Jaargang 1
Biggles News nummer 1
, februari 1986
Omvang: 10 pagina's

Omslagvermelding: Drie maandelijks informatieblad voor liefhebbers en verzamelaars van BIGGLES BOEKEN.
- De oprichter van de Biggles club begint met een voorwoord waarom men een blad uitbrengt; het blad heet dan nog gewoon BIGGLES NEWS.
Hij vertelt dat hij geen uitgevertje wil gaan spelen, maar dat er geregeld vragen bij hem binnenkomen inzake Biggles boeken waarvan de antwoorden niet in de reeds aanwezige literatuur zijn terug te vinden.
- Volgens het colofon zal Biggles News 1x in de 3 maanden verschijnen en wel in de tweede maand van elk kwartaal; een lidmaatschap van de club kost dan fl. 10,00 per jaar.
- Het eerste echte artikel is getiteld "Captain W.E.Johns". Deze titel geeft al aan dat er een uitleg gegeven zal worden wie deze Captain is en wat hij zoal heeft gepresteerd. Helaas, de auteur van dit artikel heeft weinig succes gehad met het doen van onderzoek naar de Captain, nergens krijgt hij antwoord op vragen over de diverse uitgaven van Biggles boeken.
- In dit eerste nummer vinden we gelijk al een prijsvraag "Beter bekend met Biggles" In twee stukken tekst is een aantal titels van Bigglesboeken verborgen; de kunst is om deze er uit te vissen, de prijs voor de winnaar is een Born uitgave uit 1953 (met of zonder stofhoes staat er niet bij!).
- In dit nummer staat ook een lijst afgedrukt met 11 namen van mensen die Biggles-boeken verzamelen, aangevuld met hun zoekitems.
- Het blad eindigt met twee ledenadvertenties en een "slechte" kopie van de omslag van "Biggles tart het hakenkruis" uit 1946.

Jaargang 1
Biggles News nummer 2
, april 1986
Omvang: 14 pagina's

- In het openingswoord van de "uitgever" niets dan lof aan diegenen die gereageerd hebben op BN nr. 1. Er is een flink aantal abonnementen afgesloten en ook de copy stroomt binnen.
- Op pagina drie wordt een drietal advertenties geplaatst inzake verzamelbladen en een tweetal ledenadvertenties.
- Op pagina 4 en 6 wordt aanvullende informatie gegeven op het artikel "Captain W.E. Johns" uit het eerste nummer van BNM. Het zijn wat algemene gegevens over de boeken en over Biggles in het bijzonder.
- Pagina 5 is gevuld met een (slechte) kopie van de omslag van het boek "Met Biggles in vijandelijk gebied", Prisma Juniores nr. 40.
- Pagina 7 geeft ons weer de "Beter bekend met Biggles" prijsvraag.
Als eerste wordt bekend gemaakt dat nr. 1 van "Beter bekend met Biggles" 8 inzenders heeft waaronder 4 goede, uiteraard worden ook de juiste antwoorden gegeven. Wederom wordt er voor prijsvraag nummer twee een Born uitgave beschikbaar gesteld, te weten "Biggles in de jungle" uit 1955 (1e druk). De vragen worden wat moeilijker want volgens de auteur zijn er heel wat experts onder de lezers.
- Een van de ingezonden artikelen gaat over de Sopwith Pup; dit toestel werd voor het eerst in dienst gesteld in 1916 bij de Royal Air Service. Het haalde een maximumsnelheid van 179 km/uur en kon een maximale hoogte halen van 5330 meter (dit na een klim van ongeveer 1 uur).
- Als laatste artikel vinden we een uitleg over de B- en de J-serie in de Bigglesboeken, dit naar aanleiding van vele vragen van verzamelaars.
- Biggles News nr. 2 sluit met een aantal ledenadvertenties.

Jaargang 1
Biggles News nummer 3
, juli 1986
Omvang: 20 pagina's (inclusief omslag)

- Nummer 3 is volgens de uitgever een extra dik vakantienummer met naast de Biggles rubrieken ditmaal ook een ander avonturenverhaal, nl. Lex Brand. Naar aanleiding van de vele inzendingen door de lezers is er al een ruimtegebrek in het blad en wordt het vervolg van "Capt. W.E. Johns" niet meer in dit nummer geplaatst.
- Verder een uitleg over Biggles in de W&L-serie; deze aanduiding staat voor de uitgeverij Loeb uit Amsterdam die in de jaren 1983 t/m 1985 18 pockets uitbracht. Het bijzondere aan deze uitgaven zijn de omslagen: deze zijn niet getekend maar met airbrush vervaardigd. Tevens wordt vermeld dat deze serie ook in België is verschenen bij een distributeur genaamd "De Keyser", herkenbaar door het kroontje op de rug van het boek i.p.v. "WL".
- Op pagina 8 vinden we de inmiddels bekende "Beter bekend met BIGGLES" prijsvraag. De prijsvraag uit nummer 2 van BNM bleek te moeilijk want er kwam maar 1 inzending binnen; deze was gelukkig wel helemaal goed. De nieuwe opgave wordt iets gemakkelijker gemaakt en de prijs voor de goede inzending is een stripalbum getiteld "Ruimtestation Ariës" uit de Semic Press serie.
- Als avonturenverhaal vinden we in BN nummer 3 een verhaal over Lex Brand; dit blijkt een stripverhaalserie te zijn, die vlak na de oorlog verscheen. Lex Brand stond wat populariteit betreft op een tweede plaats naast de bekende Dik Bos. Lex Brand was een creatie van Ben Abas uit Putten. Naast de verhalen van Lex Brand zijn er door Ben Abas ook nog de S.F. strip "Tom Wells", "Texas Ranger" en "Martin Evans" uitgegeven alsmede de (getekende) avonturen van Kara Ben Nemsi. Ben Abas emigreerde eind vijftiger jaren naar Australië waar hij in het onderwijs terecht kwam.
- Vanaf pagina 12 t/m 15 wordt een boeklezing gegeven van "Biggles als goudpiraat", nummer 59 uit de B-serie met als oorspronkelijke Engelse titel "Biggles forms a syndicate" uit 1960.
- Natuurlijk ook in deze uitgave de nodige ledenadvertenties en zoeklijsten.

Jaargang 1
Biggles News nummer 4
, oktober 1986
Omvang: 23 pagina's (inclusief omslag)

-In nummer 4 van het Biggles News begint de redacteur met vermelding van het noordelijk stripfestival in Groningen, voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Oma Duck. Mede wordt aangekondigd dat het verzamelblad ECHO gefuseerd is met "De Verzamelkrant". Helaas komt door ruimtegebrek de "Beter bekend met Biggles" rubriek te vervallen.
- Op pagina 5 en 6 wordt verslag gedaan van een bezoek aan het Verzamelmuseum te Stadskanaal. Dit museum is gehuisvest in een voormalige bakkerij annex broodfabriek. Vrijwel de gehele bakkerij inclusief bovenverdieping is in gebruik als museum en de plannen liggen klaar om ook de broodfabriek bij het museum te "trekken". De rondleiding begint in de woonkamer waar o.a. de Dinky-Toys broederlijk naast de drinkglazen, Chinese waaiers en spaarpotten staan. Verder door het museum wandelend komen we oude schoolplaten, lepeltjes, blikken en houten speelgoed, medische hulpmiddelen, poppen, etc. tegen. Al met al zijn er zo'n 30 verschillende collecties te zien.
- Pagina 8 geeft ons een korte persoonsbeschrijving van W.E. Johns, geboren op 5 febr. 1893, getrouwd in 1914 met Maude Hunt en samen hadden zij 1 zoon. In 1918 zou hij door de bekende luchtheld Ernst Udet boven Mannheim zijn neergeschoten.
W.E. Johns overleed op 21 juni 1968.
Tevens wordt er een korte uitleg gegeven over andere creaties van Johns, zoals Steeley, Gimlet en Worrals.
- Pagina 11 geeft ons een artikel over "Lord Lister". Deze verhalen werden uitgegeven in rode boekjes van 31 pagina's. De verhalen verschenen voor het eerst in 1914 en gaan over de avonturen van Lord William Aberdeen, alias Lord Lister. De verhalen van voor de oorlog zijn genummerd onder de 200, bij de herdrukken van na de oorlog is men de nummering begonnen bij 2001.
- Op pagina 12 is een krantenartikel afgedrukt (helaas onleesbaar), vermoedelijk gaat het hier om een krantenartikel over de Biggles film.
- Op pagina 14 t/m 18 wordt een filmverslag gedaan van "Biggles, the untold Story"; het is een zeer uitgebreid verslag van de film met enkele illustraties van reclameteksten voor de film.
- Ook de "Saint" ontbreekt niet in BN nr. 4: op pagina 20 en 21 wordt een korte uitleg gegeven wie en wat de "Saint" is.
- Als laatste kan opgemerkt worden dat dit nummer van BN rijk gevuld is met ledenadvertenties.| Home | Biggles' Press Room | I.B.A. Colofon | I.B.A. Agenda |
| LID WORDEN?! | Vertel 't een kennis! | I.B.A. Online Shop |

Copyright © International BIGGLES Association. Alle rechten voorbehouden.
Postbus 16, 1760 AA Anna Paulowna, Nederland.
Heeft u vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar info@biggles.nl.
In geval van technische problemen kunt u e-mailen naar webmaster@biggles.nl.