Inhoud Biggles News' jaargang 2 - 1987

Biggles News 5
Biggles News 6
Biggles News 7
Biggles News 8

JAARGANG 2
BIGGLES NEWS NUMMER 5
, 1987
Omvang: 26 pagina's
Prijs: losse nummers f 1,75.

- Het blad begint met op pagina 3 een aantal ledenadvertenties, pagina 5 is gebruikt om diverse reacties van lezers te publiceren.

- Op pagina 7 komen we een kort verslag tegen van de televisie-uitzending van 12-12-1986, in het kader van de Biggles film. In het programma van "Tineke" wordt aandacht besteed aan het fenomeen Biggles; er is een interview met de acteur Neil Dickson (Biggles in de film) en een zestal Biggles-verzamelaars.

- In nummer 5 van BNM is de Beter Bekend met Biggles puzzel weer terug; dit keer zijn er wel vier prijzen beschikbaar gesteld.

- Tevens wordt deel 1 van een lijst met Engelse Bigglesboeken geplaatst; deze lijst heeft echter maar 22 titels en is natuurlijk nog lang niet compleet.

- Verder valt het op dat er dit keer behoorlijk veel ledenadvertenties zijn geplaatst, ongeveer 35 stuks en daarnaast nog een lijst met verzamelaars.

JAARGANG 2
BIGGLES NEWS NUMMER 6
, 1987
Omvang: 32 pagina's
Omslagvermelding: "Boordevol informatie!! Nu ook te koop op beurzen, markten etc."

- Bij het redactienieuws wordt melding gemaakt van de verbeteringen wat betreft het blad; helaas is dit niet goed leesbaar, ook wordt er vermeld dat dit nummer in een oplage van 400 stuks is verschenen.

- Bij Biggles-post komen de eerste "vreemde Biggles cq Johns" titels binnen, de Detective-club en Biggles tart het hakenkruis zijn in die tijd nog onbekend. Er wordt ook melding gemaakt van een Biggles-winkel in Den Bosch (Vliegerjacks e.d.). Als laatste wordt een oproep gedaan voor verzamelaars die mee willen werken aan het oprichten van een Biggles-club.

- Op de pagina's 12, 13 en 14 vinden we een korte beschrijving van de Bigglesfilm en het boek van de film met als illustratie de filmposter.

- In dit nummer van BNM staat het eerste deel van een beschrijving over de Fokker D-III, ook wordt er uitleg gegeven hoe dit toestel in Nederlandse dienst kwam.

JAARGANG 2
BIGGLES NEWS NUMMER 7
, 1987
Omvang: 26 pagina's

- Na wat korte nieuwsberichten, hoofdzakelijk van huishoudelijke aard, komen we op pagina 9 het eerste echte artikel van dit nummer tegen. Dit artikel gaat over de overeenkomsten tussen BIGGLES en BUCK DANNY. Door de schrijver van dit artikel worden tal van vergelijkingen aangedragen tussen deze twee vliegeniers.

- Pagina 12 begint met het verslag van de eerste Biggles-meeting aller tijden te Winschoten op 16 mei 1987; de verwachtingen waren hoog gespannen, maar helaas viel de opkomst een beetje tegen. Ondanks het feit dat de organisatie er in geslaagd was om de originele Biggles-film te kunnen vertonen waren er maar 11 belangstellenden. Al met al werd het toch een gezellig Biggles-dagje. Tevens werden er tal van "commissies" in het leven geroepen.

- Op pagina 15 wordt een poging gedaan om de juiste uitgaven van Loeb/De Keyser te bepalen; e.e.a. komt zeer warrig over en inmiddels zijn de juiste uitgaven bekend.

- In dit nummer staat ook weer een Biggles prijsvraag, de vorige prijsvraag heeft 8 inzendingen opgeleverd.

- Tenslotte kan gemeld worden dat het blad weer rijkelijk gevuld is met ledenadvertenties.

JAARGANG 2
BIGGLES NEWS NUMMER 8
, oktober 1987
Omvang: 40 pagina's met gratis boekenlegger van "Kruimeltje".

- In dit nummer komen we de eerste Engelstalige artikelen tegen, het blad wordt dus tweetalig. Het begint met de "British Corner" op pagina 7; hier worden de Engelse lezers welkom geheten door de toenmalige Editor.

- Op pagina 8 staat een woestijnavontuur van een der lezers, meegemaakt in Saoedi-Arabië dit naar aanleiding van de Bigglesverhalen die in de woestijn plaatsvinden.

- Op pagina 10, 11 en 12 wordt een uitgebreide uitleg gegeven over de naam Biggles; de schrijver haalt niet alleen het plaatsje Biggleswade erbij maar ook complete kaartspelen.

- Pagina 13, 14, 15 en 16 zijn gevuld met het korte verhaal "Biggles takes the Bait".

- Vanaf pagina 21 vinden we het vervolg van de Engelse boekenlijst t/m nr. 69.

- Op pagina 25 staat een van de eerste stukjes Engelse kop˜; de schrijver vertelt daarin dat er in Engeland nog geen Biggles-club bestaat, maar dat hij in het verleden al wel een keer een Biggles-meeting heeft georganiseerd met een opkomst van zo'n 20 verzamelaars.

- Verder vinden we in dit nummer de vaste rubrieken terug zoals de "Beter Bekend Met Biggles" prijsvraag. Opvallend is de grote hoeveelheid ledenadvertenties.| Home | Biggles' Press Room | I.B.A. Colofon | I.B.A. Agenda |
| LID WORDEN?! | Vertel 't een kennis! | I.B.A. Online Shop |

Copyright © International BIGGLES Association. Alle rechten voorbehouden.
Postbus 16, 1760 AA Anna Paulowna, Nederland.
Heeft u vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar info@biggles.nl.
In geval van technische problemen kunt u e-mailen naar webmaster@biggles.nl.