Inhoud Biggles News' jaargang 3 - 1988

Biggles News 9
Biggles News 10
Biggles News 11
Biggles News 12
Biggles News 13
Biggles News 14

JAARGANG 3
BIGGLES NEWS NUMMER 9
, januari 1988
Omvang: 40 pagina's

- Het redactienieuws begint met de nieuwjaarswensen voor de leden, verder wordt melding gemaakt van enkele nieuwe ontdekkingen zoals een Ster-uitgave en de "Arend"-en. Ook wordt een oproep gedaan om materiaal te verzamelen van en over de schrijver W.E.Johns, dit naar aanleiding van de plannen die bestaan om een boek uit te geven i.v.m. de 20e sterfdag op 21 juni 1988.

- Omdat er steeds meer Engelse advertenties in het blad verschijnen wordt op pagina 10 en 11 een uitvoerige uitleg gegeven hoe men boeken e.d. kan bestellen bij de Engelse leden.

- In de rubriek "Across the Water" een verhaaltje over W.E. Johns en "My Garden Magazine". In dit blad is een reeks artikelen van Johns verschenen in de jaren 1936-1944.

- Pagina 18 en 19 zijn gevuld met een verslag over de Biggles-meeting van 28 nov. 1987, de opkomst bedroeg zo'n 50 personen en er werd weer volop geruild en er werden nieuwe ontdekkingen gedaan. Ook werd de Bigglesfilm vertoond.

- Op pagina 29 begint "Biggles takes the Bait" part 2 en op pagina 33 begint het vervolg van De Fokker D-III (de eerste Fokker in Nederlandse dienst). Aan het einde van dit verhaal wordt nog een link gelegd tussen de Duitse luchtheld Ernst Udet en W.E. Johns.

- Ook dit nummer van Biggles News staat bol van de ledenadvertenties (13 pagina's) en ook de vaste rubrieken ontbreken niet, de illustraties worden steeds beter en zeker de afbeelding van de "De Havilland Mosquito II" op pagina 27 is vermeldenswaard.

- Verder vinden we in dit nummer de vaste rubrieken terug zoals de "Beter Bekend Met Biggles" prijsvraag. Opvallend is de grote hoeveelheid ledenadvertenties.

JAARGANG 3
BIGGLES NEWS NUMMER 10
, maart 1988
Omvang: 36 pagina's (inclusief omslag)

- Bij het redactienieuws wordt gemeld dat er een begin is gemaakt met het oprichten van een "Biggles-club"; op 27-02-1988 is de Dutch Biggles Association i.o.

- Op pagina 12 staat een artikel over de "illustrators of W.E. Johns".

- Pagina 14 is gevuld met een verzamelaarsoverzicht.

- Pagina 16 brengt ons nieuws uit Australië de redacteur heeft contact gelegd met een uitgever aldaar en gezamenlijk gaan zij proberen Nederlandse en Australische verzamelaars met elkaar in contact te brengen.

- Op pagina's 18 t/m 20 staat het vervolg van Biggles takes the Bait.

- Pagina's 21 t/m 31 zijn rijkelijk gevuld met ledenadvertenties.

- Op pagina 32 staan de nieuwste wijzigingen op de Biggles Gids; hier komt ook een onbekende versie in voor n.l. Biggles in een wespennest, B-42 1e druk 1962.

- Op pagina's 33 en 34 komen we een zeer amusant verhaal tegen: hier kunnen we lezen hoe iemand aan zijn verzameling komt en hoe de persoon een Biggles-fan werd.

JAARGANG 3
BIGGLES NEWS NUMMER 11
, mei 1988
Omvang: 44 pagina's (inclusief omslag)

- Het redactienieuws heeft enkele nieuwe "Biggles" items ontdekt: een "Biggles"-beer en een gesproken Biggles-boek.

- In de "British Corner" de gebruikelijke uittreksels voor de Engelse lezers.

- Bij de "Biggles post" is een ingestuurde brief afgedrukt van een Australische verzamelaar; deze vertelt o.a. dat het verzamelen van Bigglesboeken in Australië geen makkie is. Ook is er een aantal reacties op de aankondiging dat er een "Biggles-Club" wordt opgericht, alle positief.

- Op pagina's 19, 20 en 21 het vervolg van Biggles takes the Bait.

- Pagina's 23 en 25 zijn gevuld met het tweede en laatste deel van Illustrators of W.E. Johns' works.

- Op pagina's 25 en 26 staat een leuk artikel over een Engels tijdschrift, de "GEM". Dit blad voor de schoolgaande jeugd verscheen in 1907 tot 1939 in 1663 wekelijkse nummers. In de nummers 1309 t/m 1320 stonden twee Johns-verhalen te weten "The Spy Flyers" en "Biggles South Seas Adventure".

- Pagina's 27 en 28 brengt een interessant artikel over "Biggles does some homework"; dit is de titel van het helaas onvoltooide laatste Bigglesboek.

- Nederland is weer een stichting rijker; de "Stichting Nederlandse Constellation Club" presenteert zich op pagina 31 en geeft een uitleg van haar doelstelling.

- Volgens het artikel op pagina's 34, 35 en 36 heeft er een aardige briefwisseling plaats gehad tussen W.E. Johns en een schooljongen in de jaren 50; er zijn als illustratie enkele handgeschreven briefkaarten van Johns afgedrukt.

- Het blad is opnieuw weer rijk gevuld met ledenadvertenties. Als bijsluiter is er een oproep voor een Biggles meeting waar gelijktijdig de oprichtingsvergadering van de International Biggles Association zal plaatsvinden.

JAARGANG 3
BIGGLES NEWS NUMMER 12
, juli 1988
Omvang: 44 pagina's (incl. omslag), omslag is dit keer blauw gekleurd i.p.v. geel.

- Redactienieuws doet verslag van de Bigglesbijeenkomst in Apeldoorn aangevuld met een krantenartikel; ook wordt er melding van gemaakt van het verschijnen van de tweede Biggles-gids en een verenigingsposter.

- Op pagina 5 staat de Biggles quiz afgedrukt welke bij de laatste Biggles bijeenkomst is gehouden, nu kunnen de lezers ook hun kennis nog even testen.

- Pagina 9 laat een mooie afbeelding zien van een ex-libris plaatje van Captain W.E. Johns met een begeleidend schrijven van een Engels lid met de oproep of er bij de Nederlandse leden meer van zulke plaatjes bekend zijn.

- Pagina's 10 en 11 brengen het vervolg van Illustrators of W.E. Johns, met dit keer Terence Tenison Cueno, Douglas Lionel Mays en Joseph Abbey.

- Op pagina's 13 en 14 vinden we een leuk artikeltje (vertaald uit een Australisch magazine) over de Biggles Appreciation Society; deze was opgericht om de "verbanning" van Captain W.E. Johns' boeken in Zuid-Australië te "bevechten" (de held werd beschuldigd van racisme).

- "Biggles flies in Germany" is de titel van een artikel waarin verslag wordt gedaan van het bestaan van Duitse Bigglesboeken, er is een titellijst afgedrukt (11 stuks) en er wordt verteld dat het bijna onmogelijk is om er 1 te vinden.

- Pagina's 22, 23 en 25 zijn gevuld met het uitgebreide verslag van de 3e W.E. Johns/Biggles-meeting te Apeldoorn; hier vond ook de oprichting plaats van de International Biggles Association met voorlopig 7 personen in het "bestuur".

- Aansluitend op bovenstaande wordt er een oproep gedaan voor leden die mee willen naar de Biggles-meeting in Nottingham (Engeland); er wordt gelogeerd bij Engelse leden en men gaat gezamenlijk met een pas goedgekeurde VW-bus op stap. Allemaal heel gezellig.

- Het vervolg van "Biggles takes the Bait" ontbreekt natuurlijk niet en is te vinden op pagina's 30 t/m 34.

Tot slot wordt er in de "British Corner" nog het een en ander in het kort vertaald voor de Engelse lezers.

- Omdat dit een speciaal nummer is van Biggles News i.v.m. 20ste sterfdag van Captain W.E. Johns zijn er geen leden-advertenties afgedrukt, wel zijn er enkele foto's van de schrijver afgedrukt (gerasterd voor de kwaliteit) alsmede enkele artikelen uit Engelse kranten.

JAARGANG 3
BIGGLES NEWS NUMMER 13
, september 1988
Omvang: 34 pagina's (incl.omslag) weer in het vertrouwde I.B.A. geel.

- Het redactienieuws heeft o.a. te melden dat het abonnement wordt omgezet in een lidmaatschap van de International Biggles Association. Helaas moet het lidmaatschapsgeld verhoogd worden. Ook is er een Duitse Biggles-uitgave boven water gekomen, een vertaling van Biggles tart het Hakenkruis.

- Pagina 9 is bestemd voor de DDA (Stichting Dutch Dakota Association). Een enthousiast lid van de I.B.A. doet verslag van haar andere hobby, de Dakota.

- Onder de kop "Capt. W.E. Johns - The early years" een interessant artikel over de columns van de Captain die verschenen waren in de "Modern Boy" rond de jaren dertig. De column was genaamd "Lets Look Around".

- Volgens het artikel op pagina 13 bestaat er een spookbommenwerper; dit exemplaar staat in een hangar van de RAF, Cosford, Shropshire, Engeland. Volgens de schrijver van het artikel worden er geluiden waargenomen in het toestel als zou het op een oorlogsmissie zijn; de geschiedenis van het vliegtuig laat echter zien dat het nooit heeft deelgenomen aan oorlogsdoeleinde, erg spooky.

- Van een Engelse inzender komt het artikel op pagina 14, "Biggles and the crash that wasn't", de schrijver geeft een lezing over het verschijnen van dit verhaal in diverse tijdschriften. Als extra verrassing wordt op pagina's 19, 20, 21 en 22 het eerste deel van dit verhaal afgedrukt.

- Op pagina 26 vinden we een lijst met titels van diverse catalogi en bladen cq magazines die op welke wijze dan ook iets met Biggles te maken hebben.

- Een Engelse lezer heeft nog een leuke aanwijzing over het blad "Look and Learn" uit de jaren zestig. In 8 van deze bladen staat artikel van en over Captain W.E. Johns, de nummers zijn 59, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88.

- Als vanouds is het blad weer rijk gevuld met ledenadvertenties en ook de prijsvraag is weer terug; gezien het aantal positieve reacties dat er bij staat afgedrukt werd dit item toch gemist. Ook is er een aantal leuke illustraties afgedrukt uit oude tijdschriften.

JAARGANG 3
BIGGLES NEWS NUMMER 14
, november 1988 (voor de Engelse lezers het september-nummer?)
Omvang: 26 pagina's (incl. omslag).

- Het redactienieuws heeft als belangrijkste mededeling dat de hr. Henk Meeuwis (onze latere voorzitter) de nieuwe hoofdredacteur is geworden; als kort nieuws word er melding gemaakt van de eerste PR activiteiten, te weten een radio- en een kranteninterview.

- Het verslag over de Engelse Biggles Meeting in Nottingham laat zich lezen als een spannend jongensboek: alles wat mis kan gaan gaat ook mis, auto stuk, boot gemist, geen slaapplaatsen op tweede boot etc; toch hebben de deelnemers aan deze reis genoten en is dit uitje voor herhaling vatbaar.

- In dit nummer is weer een oude rubriek nieuw leven ingeblazen: "Biggles leert vliegen" met dit keer een uitleg over de Maurice Farman M.F.7 met als bijnaam "Shorthorn"; in dit vliegtuig leerde Biggles vliegen. Aansluitend aan dit artikel volgt een verhaal over W.E. Johns en Squadron 55 RFC. Johns nam actief deel aan acties bij dit Squadron in 1917 en 1918.

- Ook in dit nummer van BNM een voorzichtige start van verkoop verenigingsartikelen, te weten een Biggles Poster, een Biggles aansteker, foto's van de Captain en natuurlijk de Bigglesgidsen, en niet te vergeten de eerste uncollected story "Een kerstboom voor Biggles" uitgave 1988.

- Op pagina 22 het vervolg van "Capt. W.E. Johns - The early years" met een uittreksel van een artikel uit 1939.

- Ook komen de vaste rubrieken weer voor in BNM nummer 14, de Biggles quiz, de ledenadvertenties, de British Corner en het vervolg van "Biggles and the crash that wasn't".| Home | Biggles' Press Room | I.B.A. Colofon | I.B.A. Agenda |
| LID WORDEN?! | Vertel 't een kennis! | I.B.A. Online Shop |

Copyright © International BIGGLES Association. Alle rechten voorbehouden.
Postbus 16, 1760 AA Anna Paulowna, Nederland.
Heeft u vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar info@biggles.nl.
In geval van technische problemen kunt u e-mailen naar webmaster@biggles.nl.