Biggles strips Miklo & Lombard

Vanaf 1990 verschijnen bij Uitgeverij Lefrancq Emissions in totaal 5 Biggles stripalbums als de nummers 2, 7, 12, 18 en 21 in de Collectie Avonturenstrips.

Vanaf medio 1995 verschijnen bij Uitgeverij Miklo SA 17 stripalbums in het Nederlands en het Frans in een aparte Biggles-stripreeks, waaronder herdrukken van bovengenoemde vijf. In deze serie zat naast de zuivere Biggles-strips ook een aantal Biggles vertelt over…/Biggles raconte albums.
Deze albums waren genummerd 1 t/m 15 en 17 en 18, waarbij de delen 4, 8, 10 en 12 Vertelt over…/Raconte-delen waren.
Het nummer 16, een vijfde Vertelt over…/Raconte-deel is wegens vertraagd gereedkomen niet meer verschenen bij Uitgeverij Miklo SA.

Dit deel verscheen wel bij Uitgeverij Lombard/Dargaud. Deze uitgever geeft vanaf 2003 de Biggles-serie uit en besloot de bestaande serie te splitsen in een zuivere Biggles-serie en een Biggles vertelt over/raconte-serie.

Het betreft nu dus de volgende series, waarbij tussen haakjes het nummer uit de Miklo-serie wordt vermeld:

Biggles:
1. De Verloren Oase (1) (Miklo 15)
2. De Verloren Oase (2) (Miklo 18)
3. Het Bal van de Spitfire (Miklo 3)
4. Squadron Biggles (Het bal van de Spitfire 2) (Miklo 6)
5. De Gele Zwaan (Miklo 1)
6. Piraten van de Zuidpool (Miklo 2)
7. De Vlucht van de Wallenstein (Miklo 5)
8. De 13e Tand van de Duivel (Miklo 9)
9. De Laatste Zeppelin (Miklo 7)
10. Het Zwaard van Wodan (Miklo 11)
11. Dodelijke Sneeuw (Miklo 13)
12. Vlucht naar de Hel (1)
13. Vlucht naar de Hel (2)

Biggles vertelt over…
1. De Slag om Engeland (Miklo 4)
2. De Slag om Frankrijk (Miklo 8)
3. De Slag om de Falklands (Miklo 10)
4. Roland Garros (Miklo 12)
5. Saint-Exupéry
6. De gebroeders Wright
verwacht: 7. Charles Lindbergh
verwacht: 8. De Odyssee van de Luchtpost

Op dit moment geeft Uitgeverij Lombard/Dargaud de volgende veertien delen uit. De andere zullen spoedig volgen. Uiteraard zijn deze delen te koop bij onze Online Shop.


3. Het Bal van de Spitfire

5. De Gele Zwaan

6. Piraten van de Zuidpool

8. De 13e tand van de duivel

9. De Laatste Zeppelin

10. Het zwaard van Wodan

11. Dodelijke Sneeuw

12. Vlucht naar de Hel 1

13. Vlucht naar de Hel 2

Biggles vertelt over
2. De Slag om Frankrijk

Biggles vertelt over
3. De Slag om de Falklands

Biggles vertelt over
4. Roland Garros

Biggles vertelt over
5. Saint-Exupéry

Biggles vertelt over
6. De gebroeders Wright

De delen 14 en 16 uit de serie van Miklo worden niet meer uitgegeven door Uitgeverij Lombard/Dargaud. Album nummer 14. “Biggles Alias W.E. Johns: Het Album van het Eeuwfeest” is een speciale uitgave ter gelegenheid van de Biggles Centenary in 1999. In het album zijn 2 verhalen uit Biggles – Air Detective en 1 uit Comrades in Arms opgenomen. Daarnaast staan in dit album enkele teksten over Captain W.E. Johns, Biggles en de diverse Biggles-series. Dit album is, zolang de voorraad strekt, nog wel verkrijgbaar bij onze Online Shop. Zowel in Nederlands als Frans.
Album nummer 16 “Vlieger bij de R.A.F.” tenslotte betreft een omnibus van de delen 3, 4 en 6 uit de Miklo-serie en de korte strip “Stukas”. Dit deel is niet meer verkrijgbaar.

Uitgeverij Miklo geeft nog wel twee andere series uit, te weten de serie Biggles presenteert… en de serie Biggles héritage waarin resp. aviation art en oudere, bestaande Biggles stripverhalen worden gebundeld en heruitgegeven. Beiden series verschijnen meestal in Nederlands en Frans.

De reeks Biggles presenteert:
1. Francis Bergèse – 16 Jachtvliegtuigen Tweede Wereldoorlog
2. Éric Loutte – 18 Luchtvaartillustraties
3. Pierre Clostermann, De “Big Show” (1)
4. Pierre Clostermann, De “Big Show” (2)
5. Pierre Clostermann, De “Big Show” (3)
6. Christian Mathelot, Helden van de Pacific
7. Airfiles Daniel Chauvin, Erfgenamen van Guynemer
8. Manuel Perales, Normandië Niemen (1)
10. Airfiles Frank Brichau – De helden van de lucht (1)

Vanaf nummer 6 wijken de Franse en Nederlandse reeks van elkaar af omdat deel 6 van de Franse reeks, Mes Avions de Papier (van Francis Bergèse) niet in het Nederlands is verschenen. Naast de Biggles présente reeks is er, uitsluitend in Frans, nog een tweede reeks binnen deze serie, namelijk de Biggles présente HS reeks. De delen uit deze reeks zijn hardbacks met een stofomslag en hebben een groter formaat.
De serie heet overigens vanaf deel 10 niet meer Biggles presenteert maar “Airfiles”.

De reeks Biggles présente HS:
1. Pierre Clostermann, Le “Grand Cirque”
2. Les Ailes du Cinéma

De reeks Biggles héritage:
1. Biggles Contra Dr. Zanchu
2. Sabotage in Canberra
3. De Vlucht van de Condor
4. Biggles en de slaven van de Mongool
verwacht: 5. Biggles in de woestijn (september 2006)


1. Biggles Contra Dr. Zanchu

2. Sabotage in Canberra

3. De Vlucht van de Condor

4. De Slaven van de Mongool

Uiteraard zijn al deze strips, zowel die van Miklo als die van Lombard/Dargaud, verkrijgbaar bij onze Online Shop.

Naast deze stripreeksen geeft Uitgeverij Miklo ook een nieuwe reeks Nederlandse Biggles boeken uit.

Gedetailleerde informatie over deze uitgaven kunt u vinden in de Captain W.E. Johns Catalogus.