Cadeaulidmaatschap

Wilt u iemand een leuk presentje geven die ook graag Biggles boeken leest? Vul dan dit formulier in. U kunt daarmee iemand een jaar lang lid maken van de I.B.A. Dit kadolidmaatschap wordt na een jaar automatisch beëindigd en er zijn verder geen verplichtingen aan verbonden. De persoon die u het kadolidmaatschap aanbiedt ontvangt 4 keer Biggles News Magazine en kan zo kennis maken met de I.B.A.

Naam:
Voorna(a)m(en):
Geslacht:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Provincie:
Land:
Telefoonnummer:
E-mail:
Geboortedatum:
Kadolidmaatschap geschonken door:
Datum ingang lidmaatschap:

De kosten van het I.B.A. lidmaatschap kunt u vinden op de webpagina over de I.B.A. Contributie.

Nieuwe leden buiten Nederland ontvangen nader bericht over de betalingsmogelijkheden. De International Biggles Association zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van de ledenadministratie, voor de inning van uw bijdrage en voor toezending van Biggles News Magazine en andere relevante verenigingsmededelingen.

VOOR NEDERLAND:
Ik machtig de I.B.A. om eenmalig mijn entreegeld (€ 2,25) en jaarlijks de contributie (€ 20,00) automatisch te innen.

Bank/girorekeningnummer:
Exacte tenaamstelling rekening:
Plaats:

Nadat de contributie is voldaan ontvangt het nieuwe lid een lidmaatschapskaart, de verenigingsstatuten, het huishoudelijk reglement van de I.B.A. en 4 nummers van het Biggles News Magazine.