I.B.A. Copyright

International BIGGLES Association Copyright

Copyright © International BIGGLES Association
International BIGGLES Association en Biggles News Magazine zijn beschermde namen.

BIGGLES is een geregistreerde naam in de BENELUX.

Alle rechten voorbehouden.

Copyright

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site dient als informatiebron, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en / of het printen van een enkele hardcopy voor eigen gebruik.

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de International BIGGLES Association is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Merken

Alle woord- en beeldmerken die op deze site gebruikt zijn staan op naam van de International BIGGLES Association of zijn met toestemming van derden opgenomen, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van de International BIGGLES Association c.q. betrokken derden is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan derden. De International BIGGLES Association heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

De op deze site geplaatste reacties van derden geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze reacties.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden / gelinkt van of naar deze site.

Als u meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar info@biggles.nl.

International BIGGLES Association
Valkenhof 22
1761 HG Anna Paulowna
Nederland
info@biggles.nl