Captain W.E. Johns in Tsjechië

“Kapitán W.E. Johns” is (her-)uitgebracht in Tsjechoslowakije respectievelijk Tsjechië. In de periode 1938-1947, 16 Bigglesboeken door Toužimský & Moravec in Praag. In 1947 verscheen ook in hun verzamelboek Polnice een verkorte versie van “Biggles vzdoruje hákovému kríži” onder de titel “Biggles uèí létat”. In 1968 verscheen opnieuw het verkorte verhaal “Biggles od velbloudích stíhaèek” en in 1990, nu als pocket van matige “oostblok”-kwaliteit “Biggles á zlaté dublony” (op twee soorten papier, met de originele tekeningen). Daarna volgden ook andere herdrukken (één bij uitgeverij Gennex), nu met gelamineerde veelkleurige kaft en vaak mooi geïllustreerd, ook weer de al genoemde titels, in samenwerking met uitgeverij Riopress. Beide namen staan bij de boeken T&M 1 t/m 5 samen op de omslag. De boeken zijn soms ongelijk van grootte.

Drie kaften van Tsjechische Biggles-boeken.

In 1995 verscheen het eerste Worralsboek (Worrals z W.A.A.F.) bij uitgeverij Navrát in Brno.
In 1998 verscheen de eerste (Miklo) Bigglesstrip bij T&M.

TOUŽIMSKÝ & MORAVEC en RIOPRESS (Praag), vanaf 1990

De nummering bij de T&M is niet opeenvolgend, omdat ook boeken van andere schrijvers in deze reeks worden uitgegeven. De oudere drukken, alle van T&M, staan ook vermeld:

T&M pocketboek +
T&M-12. Biggles á zlaté dublony – 1940, 1990, 1994
GB: Biggles flies west

T&M-1. Biggles návrat velbloudích stíhaèek – 1992
GB: combinatie van Biggles of the Camel squadron
en Biggles pioneer airfighter

T&M-2. Biggles vzdušný komodor – 1939, 1992
GB: Biggles Air Commodore
Opm.: twee types rugprint: grote en kleine belettering

T&M-3. Biggles v Africe – 1939, 1992
GB: Biggles in Africa

T&M-4. Biggles od velbloudích stíhaèek – 1938, 1993
GB: The Camels are coming

T&M-5. Biggles na stopì – 1940, 1993
GB: Biggles flies south

T&M-6. Bigglesova letecká spoleènost – 1939, 1993
GB: Biggles & Co

T&M-7. Biggles ve Španelšku – 1939, 1993
GB: Biggles in Spain

T&M-8. Biggles letí na sever – 1939, 1993
GB: Biggles flies north

R-1. Biggles na Borneu – 1947 (harde en slappe kaft), 1993
GB: Biggles in Borneo

R-2. Biggles za želenou oponou – 1993
GB: Biggles follows on

R-3. Biggles èerný kondor – 1939, 1993
GB: The cruise of the Condor

R-4. Biggles a Himálaja – 1940, 1993
GB: Biggles hits the trail
Opm.: – titel op omslag eerste druk Biggles v Himalajích
– in herdruk staat: Giggles hits the trail

R-5. Biggles vzdoruje hákovému kríži – 1948, 1993
GB: Biggles defies the swastika

R-6. Biggles ve službách Scotland Yardu – 1993
GB: Biggles and the noble lord

R-7. Biggles letí kolem svìta – 1939, 1994
GB: Biggles flies again
Opm.: in herdruk staat: Biggles flies east

R-8. Inspektor Biggles zasahuje – 1994
GB: Biggles flies to work

R-9. Biggles v jižních moøích – 1994
GB: Biggles in the South Seas

T&M-9. Biggles jde do války – 1946 (harde en zachte kaft), 1994
GB: Biggles flies east

T&M-10. Biggles a modré nebezpeèí – 1939, 1994
GB: The black peril

T&M-11. Biggles letí na jih – 1940, 1994
GB: Biggles goes to war

T&M-13. Biggles padl do pasti – 1994
GB: Biggles ‘fails to return’

R-10. Biggles a bitva o Anglii – 1994
GB: Spitfire parade

T&M-14. Biggles brání poušt – 1995
GB: Biggles sweeps the desert

T&M-16. Bigglesùv Malajský pøípad – 1995
GB: Biggles delivers the goods

T&M-17. Bigglesùv velký lov – 1995
GB: Biggles hunts big game

T&M-19. Biggles – prùzkumný let – 1995
GB: The rescue flight

R-11. Biggles proti kamikadze (v Orientì) – 1995
GB: Biggles in the Orient

R-12. Biggles a èerný slon – 1995
GB: Biggles and the Black Raider

R-13. Bigglesuv køest ohnìm – 1995
GB: Biggles learns to fly

R-14. Biggles a tajná základna – 1995
GB: Biggles cuts it fine

R-16. Biggles- létající detektiv – 1995
GB: Biggles flying detective / Sgt. Bigglesworth CID

R-15. Biggles vidí pøíliš mnoho – 1996
GB: Biggles sees too much

T&M-20. Bigglesova Finská válka – 1996
GB: Biggles sees it through

T&M-22. Biggles a ponorka U-517 – 1996
GB: Biggles’ second case

T&M-23. Biggles má prázdniny – 1997
GB: Biggles takes a holiday

T&M-25. Biggles a teroristé – 1997
GB: Biggles foreign legionnaire

T&M-26. Biggles a podivná válka – 1997
GB: Biggles in the Baltic

R-17. Biggles pátrá v minulosti – 1997
GB: Biggles – secret agent

R-18. Biggles na vlastní pìst – 1997
GB: Biggles goes alone

R-19. Biggles proti drogové mafii – 1997
GB: Another job for Biggles

R-20. Biggles v Austrálii – 1997
GB: Biggles in Australia

R-21. Biggles a arabská nafta – 1997
GB: Biggles’ special case

T&M-27. Biggles od 266 letky – 1997
GB: Biggles of 266

T&M-29. Biggles a rudá hvìzda – 1997
GB: Biggles gets his men

R-22. Biggles a záhada uloupeného zlata – 1997
GB: Biggles works it out

T&M-30. Biggles v džungli – 1997
GB: Biggles in the jungle

T&M-31. Biggles – policejní hlídka – 1998
GB: Biggles of the interpol

R-23. Biggles a jeskynì tisíce Buddhù – 1997
GB: Biggles in the Gobi

R-24. Biggles na domácí frontì – 1997
GB: Biggles on the home front

R-25. Biggles pøebírá velení – 1998
GB: Biggles takes charge

T&M-33. Biggles v Indii – 1998
GB: Biggles goes home

T&M-34. Biggles ztrácí klid – 1998
GB: No rest for Biggles

T&M-36. Bigglesùv úhlavní nepøítel – 1998
GB: Biggles buries a hatchet

R-26. Biggles na ostrove pašerákù – 1998
GB: Biggles makes ends meet

R-27. Biggles se vyznamenává – 1998
GB: Biggles presses on

R-28. Biggles a poklad Madagaskaru – 1998
GB: Biggles and the pirate treasure

R-29. Biggles letí se smrtí – 1998
GB: Biggles and the gun-runners

T&M-37. Biggles – Bouøe nad Nìmeckem – 1999
GB: Comrades in arms

T&M-38. Biggles a hrob krále pouštì – 1999
GB: Biggles and the plot that failed

T&M-39. Biggles – èerná maska – 1999
GB: Biggles and the black mask

T&M-41. Biggles – Bermudský trojúhelník – 1999
GB: Biggles in the blue

T&M-43. Biggles v Antarktidì – 2000
GB: Biggles in the Antarctic

R-30. Biggles a Èínská puzzle – 1999
GB: Biggles’ Chinese puzzle

R-31. Bigglesovo drama v Èechách – 1999
GB: Biggles looks back

R-32. Biggles a výbuch v Marapangu – 2000
GB: Biggles takes the case

R-33. Biggles v jícnu sopky – 2000
GB: Biggles on mystery island

T&M-44. Biggles a tajemný vetøelec – 2000
GB: Biggles and the dark intruder

T&M-45. Worrals – Záchranná akce – 2000
GB Worrals carries on

T&M-46. Biggles a Leopardí muži – 2000
GB: Biggles and the leopards of Zinn

T&M-47. Worrals v Orientì – 2000
GB Worrals flies east

T&M-48. Biggles a unedený chlapec – 2000
GB: Biggles and the poor rich boy

T&M-49. Biggles v Mexiku – 2000
GB: Biggles in Mexico

R-34. Biggles a Berlínská mise – 2000
GB: Biggles takes a hand

R-35. Biggles a smizelé letadlo – 2000
GB: Biggles and the plane that disappeared

T&M-50. Biggles vyšetøuje – 2001
GB: Biggles investigates

T&M-52. Worrals na váleèné stezèe – 2001
GB: Worrals on the war-path

T&M-53. Biggles a ztracené rubíny – 2001
GB: Biggles sorts it out

T&M-54. Biggles chystá past – 2001
GB: Biggles sets a trap

R-36. Biggles nad Ohòovou zemí – 2001
GB: Biggles at world’s end

R-37. Biggles a poklad Ophiru – 2001
GB: Biggles forms a syndicate

R-38. Biggles a nevritový bùh – 2001
GB: Biggles and the little green god

R-39. Biggles v boji s bílou smrtí – 2001
GB: Biggles’ combined operation

R-40. Biggles hledá šamiona – 2001
GB: Biggles scores a bull

T&M-55. Biggles letí do Nepálu – 2002
GB: Biggles in the Terai

T&M-57. Biggles a muž, který zmizel – 2002
GB: Biggles and the missing millionaire

T&M-59. Biggles v zemi Mauglího – 2002
GB: The Boy Biggles

T&M-60. Worrals v divoèinì – 2002
GB: Worrals in the Wilds

T&M-61. Biggles a potopená lod’ – 2002
GB: Biggles and the lost treasure/sovereigns

R-41. Biggles a kajícný zlodìj – 2002
GB: Biggles and the penitent thief

R-42. Biggles v podsvìtí – 2002
GB: Biggles in the underworld

R-43. Biggles a modrý mìsic – 2002
GB: Biggles and the Blue Moon

T&M-62. Biggles – zapomenuté pøibéhy – 2003
GB: Biggles uit Modern Boy en Popular Flying

T&M-63. Biggles mužem zákona – 2003
GB: Biggles air detective

T&M-67. Biggles – pøed pvním vzlatem – 2003
GB: Biggles goes to school

R-44. Biggles tapì ve tme – 2003
GB: Biggles takes it rough

R-45. Orchideje pro Bigglese – 2003
GB: Orchids for Biggles

T&M-xx Biggles a temné modré moøe – 2004
GB: Biggles and the deep blue sea

Gedetailleerde informatie over deze uitgaven kunt u vinden in de Captain W.E. Johns Catalogus.