I.B.A. inschrijfformulier

De kosten van het I.B.A. lidmaatschap kunt u vinden op de webpagina over de I.B.A. Contributie.

Nieuwe leden buiten Nederland ontvangen nader bericht over de betalingsmogelijkheden.

Nadat de contributie is voldaan ontvangt het nieuwe lid een lidmaatschapskaart (jaarlijks), de verenigingsstatuten, het huishoudelijk reglement van de I.B.A. en alle nummers van het Biggles News Magazine die eventueel al zijn uitgekomen in het jaar waarin het lidmaatschap ingaat.

De International Biggles Association gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend ten behoeve van de ledenadministratie, voor de inning van uw jaarlijkse bijdrage en voor toezending van Biggles News Magazine en andere relevante verenigingsmededelingen.

Heeft u toch nog vragen die specifiek betrekking hebben op het lidmaatschap van de vereniging I.B.A., stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@biggles.nl.
Andere vragen kunt u sturen aan info@biggles.nl.

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    In geval van minderjarigheid is eveneens de volledige naam van de wettelijke vertegenwoordiger die met de inschrijving instemt vereist

    ALLEEN VOOR NEDERLAND
    Ik machtig de I.B.A. tot wederopzegging om eenmalig mijn entreegeld en jaarlijks mijn contributie automatisch te innen.
    Ja