I.B.A. Contributie

Met ingang van 2024 bedraagt de contributie per jaar voor een:

* gewoon lid (Nederland) € 22,50
* gewoon lid (rest van Europa) € 25,50
* gewoon lid (buiten Europa) € 28,00
* jeugdlid (tot en met het kalenderjaar waarin dit 18 jaar wordt) 50 % korting
* gezinslid
woonachtig op hetzelfde adres als een gewoon I.B.A.-lid (geen eigen nummers van BNM, behalve het februarinummer i.v.m. de lidmaatschapskaart en de stukken behorend bij de jaarvergadering)
€ 8,15

Het entreegeld bedraagt eenmalig € 2,25. De contributiebetaling voor Nederlandse (jeugd-, gezins- en volwassen) leden vindt jaarlijks in januari plaats per automatische incasso.

Voor Nederland:

Nadat de contributie is voldaan ontvangt het nieuwe lid een lidmaatschapskaart (jaarlijks), de verenigingsstatuten, het huishoudelijk reglement van de I.B.A. en alle nummers van het Biggles News Magazine die eventueel al zijn uitgekomen in het jaar waarin het lidmaatschap ingaat, voor zover nog voorradig.

Voor het buitenland:

Buitenlandse leden worden verzocht zoveel mogelijk rechtstreeks op de I.B.A. postbankrekening te storten (binnen de euro-zone zijn de kosten hiervan nu gelijk aan het binnenlands tarief, dus meestal gratis!) of contant geld te sturen. In overleg met de penningmeester is contante betaling ook mogelijk in US-dollars (US $), Australische dollars (Aus $), British Pound Sterling (£).

Voor andere opties en vragen kunt u contact opnemen met de I.B.A. Penningmeester.