Test

* gewoon lid (Nederland)Euro 20,=
* gewoon lid (rest van Europa)Euro 23,=
* gewoon lid (buiten Europa)Euro 25,50
* jeugdlid
(tot en met het kalenderjaar waarin dit 18 jaar wordt)
50 % korting
* gezinslid
woonachtig op hetzelfde adres als een gewoon I.B.A.-lid (geen eigen nummers van BNM, behalve het februarinummer i.v.m. de lidmaatschapskaart en de stukken behorend bij de jaarvergadering)
Euro 8,15